Kjelstad Bakeri AS

Industrivegen 10,
2850 Lena

Telefon: 611 43 900
Epost: ordre@kjelstad.as

Org.nr 939 459 391